פתגם פרסי

נכתב על ידי: ציפורה פרס

לצפייה בסרטון פתגם פרסי:

המספרת ציפורה פרס מביאה בפנינו פתגם המקפל בתוכו את משמעות האושר בלחם העוני.
© כל הזכויות שמורות
ב', חשון, תשע"ד. 6.10.13
 
|