הגולות

חוסך שבטו - שונא בנו

נכתב על ידי: ציון שושן

מספר: ציון שושן:


© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק, י"ח, אייר, תשע"א 21.5.11
1. וואי וואי מסכין ציון שושן
מאת: רבקה אביב 28/06/2011
אכן נכון אז היו מרביצים ,אינני יודעת מה טוב יותר ,אך דבר אחד ידוע היום שאם חלילה אחד ההורים מרימים יד על ילד ישר הילד מתקשר לאנשי מקצוע ,לפי מספר הטלפון אשר רשום על כל מחברת. אבל מודה לך ציון כי בזכותך קניתי 2חבילות ג'ולות לנכדיי ואנחנו נתחיל לשחק בהם ,לא חשבתי שעדיין נמכרים ג'ולות בחנויות.
 
|