צלליות של חיות

מפי הסוס

נכתב על ידי: הסוס

לשמיעת מפי הסוס:

הפעם אנו מביאים סיפור בשפת הסוסים. הם ודאי הבינו איש את רעהו ואנחנו?

על כל פנים בעולנו זה כל חפץ או חי מביא את סיפורו בדרכו שלו ואנו מצאנו את הסיפור הזה והחלטנו להביאו בשלימות. במידה ומישהו מהגולשים יכול לפרט את הסיפור המסופר בשפה הסוסית נשמח לקבל את הגירסה.

© כל הזכויות שמורות
י"א/שבט/תשע"ו. 21.1.16
 
|