צלליות של חיות

השועל אוסר והעכבר מתיר

רבץ האריה ביער תחת עץ ענף. זקן היה האריה, זקן ועייף. קולו החל מצטרד, שערו החל לנשור ופה ושם נכרו קרחות ברעמתו האדירה.שיניו החלו להתנדנד ולא היו חדות כמקודם.עצוב היה האריה כי הבין שימים כמלך היער- ספורים.

 והנה נגש אליו השועל. "אריה" אמר השועל " התרצה להיות אריה בעל כוח בל יתואר? אחד כזה ששאגתו מחרידה כל יצור ביער? אחד כזה ששיניו מסוגלות לבתק בנשיכה אחת גופו של יחמור?"  "כן" ענה האריה.  "אם כך הנח לי לעקוד אותך בחבל מיוחד שיש עמי. חבל שיש בו תכונות מופלאות. יעשה הוא אותך לאריה כל יכול אם רק תניח לי לכבול אותך בו למשך יממה אחת". האריה הסכים. כפת השועל את האריה בחבל שעשה מענפי תמר. קשר ועקד אותו כאילו היה כבש מיועד לשחיטה, עד כי לא יכול האריה להניד אבר. מיד רץ השועל והעביר קול ביער לאמור " האריה שוכב ורובץ אין אונים וכל הרוצה מוזמן לבוא ולהתקלס בו ".

 החלו החיות לנהור לעץ הקוקוס לראות את המחזה. ואכן ראו כי צדק השועל. מיד החלו ללעוג לאריה ולהתקלס בו. השליכו עליו אבנים , ענפי עצים, קליפות, פירות רקובים, עשו צרכיהם ליד ראשו, והאריה שוכב בלי יכולת לזוז.

 הלילה ירד. והנה שומע האריה קול ציוץ קטן לידו. ושוב ציוץ. הסתכל וראה עכבר קטן עומד ומביט בו. " אתה רוצה שאתיר אותך מהכבלים?" שאל העכבר. " "כן " נהם האריה. " ומה תתן לי בתמורה?" שאל העכבר. " אעשה אותך מלך היער " אמר האריה. זה מצא חן בעיני העכבר ומיד החל לקרוע את החבל בשיניו הקטנות והחדות. קרע, ובתק, וגזר, וחתך,וקצץ ופרם והתיר עם אור ראשון את החבל. קם האריה, התנער, חילץ אבריו והחל לפסוע לאט ולצאת מהיער.

 החיות שהשכימו קום וירדו לשתות מים מהנהר ראו את האריה עוזב את היער. כולן התפלאו. "אריה, מה קורה? לאן אתה הולך? מדוע אתה עוזב את היער ? מי יהיה מלך היער עכשיו?" הניד האריה בראשו ואמר " במקום שהשועל אוסר והעכבר מתיר, אני איני רוצה להיות מלך."

 סיפור זה נשלח על ידי הרושם והמספר המסור יענקלה בהט. הוא שובץ באתר ב- יא', תשרי, תשס"ח.23.9.07.


© כל הזכויות שמורות

 
|