צלליות של חיות

הנחש ובעל הלשון

שאלו לו לנחש: מה הנאה יש לך שאתה נושך אנשים והורגם? ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, - מה הנאה יש לך?

אמר להם הנחש: עד שאתם שואלים לי,שאלו לבעל הלשון: איזו יתרון יש לו שהוא הולך ומזיק את הבריות בלשונו?

שוב שאלו לו לנחש: מפני מה אתה נושך באבר אחד, וכל האברים מרגישים?

אמר להם הנחש: ולי אתם אומרים – אמרו לבעל הלשון, שהוא מדבר כאן והורג ברומי, מדבר ברומי והורג בסוריא.

 לקוח מתוך: חריסתומיה – ספר מקרא ולימוד לחדרים לבתי ספר ולבית, חלק שני, וילנא 1871.
הסיפור שובץ באתר ב - ז', טבת, תשס"ח. 16.12.07


© כל הזכויות שמורות

 
|