העז

מעשה העז

נכתב על ידי: במקור : אלתר דרויאנוב.

 רבי, – עזור לי, הבית קטן וצר ובני ביתי מרובים, הילדים האישה והסבא והסבתא כולנו גרים בחדר צר, עזור לי.
אמר לו הרבי - קח את העז שיש לך בחצר והכנס אותה לבית.
- אבל רבי? תמה החסיד למשמע הבקשה המוזרה של הרבי.
- בלי אבל, קח את העז והכנס אותה לבית.
הרבי אומר החסיד עושה. למחרת מגיע החסיד בדמעות ומתחנן  - רבי אין מקום לישון בבית, נוסף לצפיפות, עכשיו גם העז אינה נותנת מנוח. עזור לי הצל אותי מהצפיפות הנוראה.
- עכשיו אומר לו הרבי, עכשיו הכנס את כל התרנגולות שיש לך בלול הבייתה. - רבי! נזעק החסיד איך אפשר?
- זה מה שאמרתי לך, פוסק הרבי ללא עוררין.  טוב, הרבי אומר החסיד עושה.
למחרת בבוקר מגיע החסיד לפני הרבי בזעקה גדולה, הצילו! רבי הצל אותי אין אפשרות לנשום בבית מרוב צפיפות.
- שב, הרגע, פונה הרבי אל חסידו -  עכשיו לך הבייתה והוצא את כל התרנגולות והעיקר, אל תשכח להוציא גם את העז.
מקץ שעה קלה מגיע החסיד בשמחה גדולה לבית הרבי וקורא  - רבי, הצלת את נפשי , כמה גדול ורחב הוא עתה ביתי, עכשיו אני יכול לחיות בו בחופשיות רבה.
החיית את נפשי.
 

 

 


בתי אונגרין 2008
© כל הזכויות שמורות
ה', תשרי, תש"ע. 23.9.09
2. סבבה אבל...
מאת: אריק 15/03/2011
אם היה בא אלי, הייתי מוכר לו תוכניות להגדיל את הבית, וגם מתווך לו קבלן שיעשה את העבודה וחותך שם קופון. הייתי גם משכנע אותו להחליף את המטבח למשהו מודרני וגם שם חותך קופון. הרי אני יהודי לי? :-)
1. סיפור מבריק
מאת: רבקה אביב 12/10/2010
הסיפור הוא סיפור מבריק ביותר חכם ויש מה ללמוד ממנו ועל סיפור זה כמעט בטוח שכולנו גדלנו.
 
|