היהודי והטבק.

יהודי, בבית הכנסת, היה הולך כל הזמן אל הרב ומבקש טבק, הולך ומבקש טבק, ככה הרבה פעמים. כשנסתיימה התפילה, ניגש הרב ליהודי ואמר לו – שמע, אני צריך את הטבק פעם, או פעמיים לא יותר, אתה צריך אותו כל כך הרבה, קח את הטבק, שיהיה אצלך. 
כשאני אצטרך אני אבוא אליך.

 

הערה: במקרה של ציטוט, נא להביא עם הקישור לאתר. הסיפור שובץ באתר ב- כא' אייר, תשס"ח. 26.5.08.


© כל הזכויות שמורות

 
|