ישמח משה

נכתב על ידי: חבצלת ירושלמי

גנב אחד הסתובב ברחוב יפו ואחרי כן פנה לשוק מחנה יהודה, הוא היה נראה תמים למראה אך למעשה חיפש דבר מה, פירצה או קופה פתוחה לשים עליה את היד.
נכנס לחנות משקאות בשעה שהזבן הלך לשירותים לרוקן את בני מעיו. הוא שש על המציאה, ניגש לקופה ולקח טבין ותקילין כאשר תחשוק נפשו. לרוע מזלו ראה אותו שוטר בקלקלתו.
החל לרוץ אחריו בהמשך של רחוב אגריפס. והגנב שבתחילה הלך כעובר אורח תמים, עם הידיים בכיסים, הוציא את הידיים והחל לרוץ. רץ אחריו השוטר שבמקרה היה אלוף בריצה.
תפס אותו ליד הכניסה למזכרת משה, כמעט הפיל אותו אך זרועו האיתנה אחזה בו לבל יפול. "איך קוראים לך?" פקד השוטר. הגנב הביט בשלט הכניסה למזכרת משה ואמר: "ישמח משה!"

השוטר כיבד את הגנב בנחת זרועו ואמר: "במתנת חלקו!"

© כל הזכויות שמורות
כד', חשון, תשע"ב. 24.11.11
 
|