קבצן ירושלמי. צילום: יהודה עצבה

הקמצן והמצוות

נכתב על ידי: שלום באגד

קמצן הגיע לביתו מהעבודה, רעב.
אמרה לו אישתו: אישי היקר,העוף מקולקל וצריך לזרוק אותו.

"לזרוק!?" נחרד הקמצן, "הרי אפשר לתת לשכן העני שלא ראה עוף בימי חֶלְדוֹ".

איש חסד אתה יקירי
נתנו בני הזוג את העוף העשיר בחיידקים לעני ושמחו על טוב ליבם.
העני אינו בודק במקרוסקופאת אשר אִנָּה ה' יתברך לצלחתו.
שמח על שנענתה תפילתו לאכול ולשבוע אכל ומיד אושפז בבית חולים!

בבוקר שמע הקמצן שהעני בבית החולים,לקח את זוגתו לבקר את העניולקיים מצוות ביקור חולים.

בלילה עת נפטר העני, טרחו בני הזוג ללכת אחר הארון ולאחר שחזרו מסעודת ההבראה, אמר לאשתו:

"נו? ואת רצית לזרוק את העוף?ארבע מצוות קיימנו בעזרתו:

מתן בסתר, ביקור חולים,הלווית המת וגם ניחום אבלים!

ולכל השומעים ברכה. שתהיו מאושרים, בריאים ושמחים ושצלחתכם תתמלא מעמל כפיכם.
וה' בשמים יעניק לכם מנהרות אפרסמון וקינמון.
 


© כל הזכויות שמורות
כד' אב, תשע"ג. 31.7.13
 
|