סיפורים נוספים:


המספר משה בן יקר

עמוד הבית » סיפורים » תחום כתיבה ומחקר » תיקיית סיפורי משה בן יקר

תיקיית סיפורי משה בן יקר

בתיקייה זו נרכז את כל סיפוריו של משה בן יקר. סיפוריו מלאי נוסטלגיה וגעגוע לימי ילדותו בארץ. כיום משה בן יקר מתגורר בסאו פאולו שבברזיל.
הנשר והנסיכה הפעם מובא סיפור פנטזיה מבית מטבחו של היוצר ומספר הסיפורים משה בן יקר.
על בית כנסת יגל יעקב של מונסטיר ודון יצחק אברבנאל מספר הסיפורים משה בן יקר מביא לנו עוד סיפור מרתק מעולם זכרונותיו לפני שנים רבות עת התפלל בבית הכנסת לעולי מונסטיר בירושלים.
מי הדליק את הקראיות (העששיות) בבית הכנסת בימין משההמחבר משה בן יקר מציין כי את הסיפור שמע מפי  מר אברהם ספדיה. כשסיפרתי לו על זוהרה שחילקה מים לחיילים במלחמת העצמאות הוא סיפר לי סיפור אחר על זוהרה שנראתה בבית כנסת של שכונת מונטיפיורי..
על מסע לוויה ומרק עוףהמספר משה בן יקר מביא בפנינו תמונת זכרון מילדותו בתש"ח בירושלים. שם הסיפור מעיד על תכנו.
הברכה של הרב עוזיאל זצ"להפעם אני זוכה לשבץ סיפור יחיד ומיוחד במינו שנשלח אלי על ידי הבת מרגלית שתיעדה את הסיפור מפי אביה משה בן יקר. ראוי שאציין כי סיפוריו הם ייחודיים בבחינת תיעוד צמויות, אורחות חיים והווי החיים בירושלים בש...
פורים בעוצר - בירושליםהמספר משה בן יקר מכתיב לבתו מרגלית סיפור על חג הפורים בירושלים בזמן העוצר. נציין כי הסיפור מגיע אלי במייל מסאו פאולו שבברזיל. שם מתגורר המספר שנים רבות, אך זכרונותיו מעוגנים היטב בירושלים של פעם בילדו...
סליחות בימין משההפעם מביא לנו המספר והמתעד משה בן יקר זכרון מתפילת סליחות בבית הכנסת בימין משה.
סיפור אודות הרב שרבניהפעם מביא לנו הרושם והמתעד משה בן יקר סיפור ששמע ממר אברהם ספדיה.
זוהרה המופקרת מופיעה במלחמת השחרורהמספר והמתעד הייחודי כל כך משה בן יקר שלח לנו לפני כמה חודשים את הסיפור המיוחד הזה הקשור בדמותה של זוהרה , המוכרת לנו מיצירתו של הנשיא החמישי מר יצחק נבון.
בן יקר ופיינרוגם הפעם מביא לנו הרושם והמספר משה בן יקר אנקדוטה מעניינת על מפגש ראשוני בין אביו לבין פקיד מחלקת ההגירה שבברזיל. הסיפור נסב על שם המשפחה המשותף לשניהם.
ממשה ועד משה לא קם כמשההפעם מביא לנו המספר והרושם משה בן יקר סיפור שהוא מפגש עם חבר ילדות בשכונת נחלת ציון בירושלים, אלא שהמפגש מתרחש בסאו פאולו שבברזיל עשרות שנים מאוחר יותר.
נדרים ונדבותהגולש משה בן יקר שלח לנו את הסיפור המיוחד הזה. לצערנו אין בידינו מידע נוסף כרגע על המספר. מדרך הסיפור עולה הארומה הלשונית של הלשון הספרדית הירושלמית של התקופה. ( לשון חכמים ומטבעות לשון בלדינו )
יצמח שלום רב מארציגם כאן אנו זוכים לקבל עוד סיפור מרתק שמביא לנו הגולש משה בן יקר החי כיום במדינת סאו פאולו שבברזיל. הרושם משה בן יקר מעיר שהסיפור סופר כנראה על ידי הדרשן ר' שמואל פדרו.
נקדישך ונעריצךהמספר והמתעד משה בן יקר שלח לנו סיפור שתיעד מפי ידידו מר קסטל. נשמח אם אחד הגולשים מכיר את הנעימה המקורית ויואיל לשלוח לנו אותה כמייל קולי על מנת לשבצה בסיפור. יש לשים לב להערה בהקשר זה המופיעה בסוף ה...
 
|