בובה מספרת סיפור מספר

הצוואה

נכתב על ידי: צורי פריז

לצפייה בסרטון הצוואה:

זה סיפור על איזה מליונר שהיה לו מלא כסף, הוא החליט כשילך לעולמו הוא ייקח אתו נכסים, או זהב, יהלומים, לא משנה מה.
ואז הוא כתב בצוואה: כשאני אמות לקבור אותי עם המקל סבא.

במקל סבא הזה, הוא שם מטבעות של זהב. מילא אותו מטבעות זהב וסגר אותו. בקיצור הבן אדם הלך לעולמו, באים לקבור אותו פותחים את הצוואה, אה!
כתוב פה לקבור אותו עם המקל שלו? אז בואו נלך, נפתח שמה את הזה, ( הכוונה לקבר ) ונקבור ( את המקל )

חברה קדישא לא הסכימה, אמרו אין מצב!
באו בלילה, אמרו: אתה יודע מה? מקל סבא לא נכנס ועשה להם בלגן, אמרו בואו נשבור אותו לשניים ונכניס אותו חתיכות, חתיכות.
איך שהם שוברים, הם מוצאים את כל המטבעות.

מסקנה: אף בן אדם לא יכול לקחת אתו שום דבר לעולם הבא, כמו שהוא נולד, ככה הוא יילך.

© כל הזכויות שמורות
טז', סיון, תשע"ב. 6.6.12
1. הסיפור
מאת: אביה 14/01/2014
מהו שם הסיפור?
 
|