בובה מספרת סיפור מספר

פתגמים

הפתגם "מכסה" את כל תחומי החיים. ישנם אוספים רבים של פתגמים שנרשמו בשפות שונות. הפתגמים פושטים צורה ולובשים צורה והם חיים וקיימים בכל ההתפתחות החברתית בכל שעה ובכל רגע.

ישנם פתגמים רבים המקפלים סיפור בתוכם ויש סיפורים רבים שגרעין התהוותם הוא הפתגם.  כדוגמה בסיפור "אין שתאת יא מרה אבכי ואין מא שתאת יא מרה אבכי".

חשוב להדגיש כי הפתגם מקפל בתוכו עולם ומלואו ועוסק בכל תחומי חיינו. ביקורת חברתית, הומור, חינוך וחכמת חיים.

 
|