עליבאבא וארבעים השודדים

נכתב על ידי: גירסה עממית לסיפור העם המפורסם

מספר: יהודה עצבה:


© כל הזכויות שמורות
כ' חשון, תשע"ג. 4.11.12
 
|