מקלט רדיו מנורות

מחדשות היום

נכתב על ידי: יהודה עצבה

שחקני הרדיו חוזרים:

מחדשות היום היא סדרת תסכיתי רדיו המבוססים על אירועים המתרחשים במציאות חיינו. הפעם אנו מביאים תסכית רדיו המבטא את הקלות הבלתי נסבלת של הלחיצה על ההדק. הכוונה להחזיר את תסכיתי הרדיו למרכז הבמה.

בתסכית זה משתתפים: רעיה אדמוני, חנה יכין, מוטי ברכאן, יצחק נוי, מאיר שטיין, יוסי קינן ויהודה עצבה. מוסיקה: דני קינן. כתיבה: יהודה עצבה. ייזום: נורית נוי.

הקלטת התסכית עם חלק משחקני הרדיו
© כל הזכויות שמורות
י', חשון, תשע"ד. 14.10.13
 
|