תימני בירושלים. צלם: נרינסקי 1921

'אני תימני'

נכתב על ידי: בן משה הלוי ניסים

מספר: בן משה הלוי ניסים:


© כל הזכויות שמורות
כז', סיון, תשע"ג. 5.6.13
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|