הנשים בעבודת הטחינה

פתגמים בערבית מדוברת

נכתב על ידי: מוטי דסקין

פתגמים המתייחסים למזג האוויר.

שבאט בשבט ובח'בט וריחת (אל) ציף פיה. כלומר שבט חובט ומכה ויש בו את ריח הקיץ
  שבט לבאכ. כלומר שבט מבלבל
  שבט מא עליה רבאט. כלומר, אין עליו רסן
  שתוות ניסאן בתחיי (אל) סיכה ו(א)ל פאדן כלומר גשמי ניסן מחיים את להב המחרשה ואת השדה
 אל שתוה בניסאן ג'ואהר מא להא אתמן.
אב להאב, כלומר חודש אב הלוהב. אאב בפתח מן אל שיתא באב אב פותח את דלת הגשמים.

בוּנפוּח מין מצר ביג'י אל מָטֵר. דהינו נושב ממצרים בא הגשם
 טלע אל בסוּל אג'ה אילול. כלומר עלה החצב הגיע אלול.
 ש ה ר אילול דנבו מבלול, דהרו מבלול וגם טיזו מבלול. חודש אלול גבו רטוב וכך גם זנבו ועכוזו. כידוע בסוף חודש אלול מגיעים הגשמים הראשונים .אילול בשפי אל מעלול. אלול מבריא חולים, בגלל ימיו הנעימים כבר לא חם מדי.
 עצה לנווד המשוטט בארץ: כאווסת עלה באקר, איחמל עסאתק וסאפר: דהיינו הקשת (קשת בענן)  בבוקר, שא מקלך וצא לדרך.

כאווסת עשייה, דוואר לאק קורנה דאפייה. כלומר הקשת בערב, חפש לך פינה חמימה.
 אדאר אלע'דאר, חדר לו פחמאת לכבאר. כלומא אדר הבוגדני, הכין לו את פחמיך הגדולים.
 או אדאר אל ע'דאר ,מרה שיטה ומרה נאר, כלומר פעם גשם ופעם אש.
  והרועה מעיד: אדאר אע'דאר, בינבל אל ראעי ובנשף בלא נאר. כלומר אדאר הבוגד, נרטב הרועה ומתייבש בלי אש.
 אדאר בחיי אל אשג'אר. אדאר מחיה את העצים תחילת הליבלוב.
 אדאר אבו זלאזל ואל אמטאר. אדר אבי הרעמים והגשמים.
 ברד איאר חארב אל דיאר. כלומר קורו של אייר, הורס בתים, מחליא בקר וצאן.
 איאר עדו לעג'ויז. אייר אויב הזקנות!
  ברד אל צייף אחד מין אל סייף. כלומר קורו של הקייץ, יש בו מהחרב. מאחר והוא מפתיע את הנמים ללא כיסוי מתאים ונפגעים מהקור המפתיע
 בעניין השרפות. חזיראן פיה אל ניראן בחודש יוני באות השריפות.
 חזיראן בעמל אל חליב, עיראן חודש יוני מחביץ את החלב.
 

 

הפלאח בעבודתו
© כל הזכויות שמורות
יז', סיון, תשע"ג. 26.5.13
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|