ידיד נעורים

חבר אחד כנגד אלף חברים.

היה פעם איש עסקים עשיר ולא בן אחד ויחיד, במלאת לבן עשרים שנה ערך סעודה גדולה ומסיבת ריקודים. אמר הבן לאביו: הבט אבא, אני רק בן עשרים, וראה כמה חברים לי יש, ואילו לך אין אפילו חבר טוב אחד.


ענה לו האב: בני, כל החברים שלך לא שקולים כנגד חצי חבר שיש לי. לא הסכים הבן עם אביו ואפילו ליגלג. אמר האב לבנו: בוא נעשה ניסוי, קח גדי , שחט אותו, ועם השק על גבך , לך לחבריך ואמור להם שאתה בצרה ( כי רצחת מישהו ) ונראה מה יקרה. הסכים הבן ועשה כפי שאביו אמר לו, וזאת כדי להוכיח לו שחבריו אכן טובים ונאמנים.
 

החל הבן להיתדפק על דלתות החברים בשעת לילה מאוחר והשק מלא הדם על גבו, ואמר להם כי הוא בצרה וצריך מחסה, לכל חבר היתה סיבה אחרת, לא להכניס אותו ולא לעזור לו. כולם פחדו להיסתבך והיו גם שטרקו הדלת בפניו והתייחסו אליו כאל משוגע. חזר אל אביו בבושת פנים וסיפר לו כל הקורה אותו.
 

- עכשיו, אמר האב, קח את השק ולך לחבר שלי, אמור לו, כי בני אתה וכי אתה בצרה. מסר לו הכתובת, הבן הגיע אל החבר של אביו בשעת לילה מאוחרת, כשהוא מלוכלך ונוטף דם מהשק שעל גבו. סיפר לו כי צרה באה עליו והוא צריך מחסה. מיד הכניס אותו החבר לביתו, נתן בידו בגדים נקיים והגיש לו ארוחה, ואמר לו: לך לישון בני, ואל תדאג. את השק , לא פתח, אלא יצא וקבר אותו כמות שהוא מאחורי הבית בשדה. התעורר הילד לפנות בוקר, ומיד יצא משם אל ביתו ואל אביו וסיפר לו הכל. האב חיבק אותו וחייך.


הסיפור נכתב ונשלח על ידי המתעדת המסורה ומספרת הסיפורים שחרזדה.

הערה: כל זכויות שמורות על כל המשתמע מכך.


הכלב ידידו של האדם
© כל הזכויות שמורות

1. זכויות ?
מאת: מוטי 14/11/2020
הסיפור עתיק יומין ומופיע בספר "עושה פלא"
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|