שער הספר: 'סיפור טוב-זה כל הסיפור'

עמוד הבית » עמוד הבית » סדנה למספרי סיפורים כאן באתר.

סדנה למספרי סיפורים כאן באתר.

מספר: יהודה עצבה:

 סדנה זו נולדה זו נולדה מתוך הצורך שעלה באתר הסיפורים שלנו. גולשים רבים הביעו התעניינותם ורצונם לקחת חלק בסדנה למספרי סיפורים. הפנינו אותם לכמה מקומות, אבל לא כולם גרים באותו איזור בו מתקיימת סדנה למספרי סיפורים, לא לכולם יש אפשרות לממן סדנה שכזו ולמרבה האירוניה, יש רבים המעונינים לקחת חלק בסדנה למספרי סיפורים ולצערי חלק מהם אינם מתקבלים, מסיבות לעיתים לא מובנות.
הסדנה בת חמישה שיעורים קוליים ראשונים כאשר תכנית הלימודים תתייחס להיכרות ראשונה של עולמו של מספר הסיפורים. נלמד את מקור הסיפורים, נכיר את הסיפור האישי שלנו, נלמד לתעד סיפור, לספר אותו ובעיקר נלמד להקשיב לסיפור.

אנו מציעים איפוא סדנה  זו לכל מי שליבו חפץ להתקרב לעולם קסום זה, עולם הסיפורים. הסדנה כאמור היא בת חמישה שיעורים קוליים ראשונים כאשר בתכנית הלימוד נתייחס לקסם, ק.ס.ם: קהל, סיפור ומספר. שלושת המרכיבים האלה הם התחום המקיף את עולמו של מספר הסיפורים.
עלילה, דמיון, מציאות ושאר חומרים הדרושים לשזירת המעשה האומנותי של הסיפור, הם חלק רק מהחוויה המצפה לנו במסע זה.

במהלך הלימוד נשמח לקבל שאלות ולהתייחס לכך מיידית, הן בשיחה טלפונית והן על פי שעות דיון שייקבעו מראש וכמובן במייל נשתדל להשיב מיד.

הסדנה היא כמובן ללא כל תשלום ומתוך רצון לקרב את אלה המעוניינים להתקרב לעולם הסיפור.
 

לחץ למעבר אל שיעורי הסדנה האינטרנטית.
 

                                           סיפור טוב – זה כל הסיפור

כל שצריך הוא זוג רמקולים במחשב.


                                     לפרטים נוספים: 0544703681. יהודה עצבה. 
                                                              מנחה הסדנה
.
 

 
|