תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

העיזים שהביאו דובים בקרניהן

בסוגיה במסכת תענית דף כה א מובא מעשה פלאי אודות עזיו של ר חנינא המקור כתוב בארמית ואנ...
 
|