תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

המעשה והנס בצפת במלחמת תש"ח

סיפור זה סופר על ידי המספרת כלילה בן עמרם סגרי במועדון מספרי הסיפורים הירושלמי
 
|