תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

הצלת ספר התורה מרובנו

המספר והרושם יורם רייזנברג מביא בפנינו את סיפורו המופלא של ספר התורה מבית הכנסת אוהל ...
 
|