תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

גמנסיה ביאליק שלנו בחיפה.

לפני שבועות אחדים בקרתי עם רעייתי סואלי בביתם של ידידינו אורה ויורם קרן ובמהלך הביקור...
 
|