תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלו 6 תוצאות:

חנניה מרדכי

יליד קורדיסטן מספר בעל קול מיוחד ובעל עוצמה נדירה

הרדיו הראשון במעברה

המספר חנניה מרדכי מביא את זכרונותיו מהשנים הראשונות שלו במעברה מתאר את הקליטה ובעיקר ...

ממעברת תלפיות למטאטא החשמלי

המספר הירושלמי חנניה מרדכי מביא בפנינו זכרון מימי המעברה לתקופה המתקדמת של המטאטא החש...

'דיינו'

יהודה עצבה מתעד את חנניה מרדכי בביתו אגב שיחה עולה סיפור תמציתי המתאר את השתלבותו של ...

כורדי מגליציה

סיפורו של חנניה מרדכי איך הצליח "לסדר" את אדון בקה מחנות הבגדים

המעברות בירושלים

יהודה עצבה מביא לנו מעט פרטים מזכרונו על המעברות בירושלים
 
|