סיפורים נוספים:


 
המספר והמתעד מוטי דסקין

עמוד הבית » סיפורים » תחום כתיבה ומחקר » תיקיית מוטי דסקין

תיקיית מוטי דסקין

בתיקייה זו נביא את סיפוריו ועולם פתגמיו של החוקר המספר והרושם מוטי דסקין.