סיפורים נוספים:


 
מספר הסיפורים, נעים בכבוד.

נעים בכבוד

המספר העממי נעים בכבוד נוהג לספר את סיפוריו בבית הכנסת. במקרים רבים הקהל מסרב לחזור הבייתה לאחר התפילה ללא הסיפור היומי מפיו.

בשיחות ובמפגשים הרבים שקיימתי עם המספר העממי נעים בכבוד, תעדתי סיפורי עם רבים ומרביתם סופרו בהקשר לאירועים אקטואלים ושמשו התייחסותו של המספר לאירועים אלה.

חשוב שאדגיש כי כמעט ולא נעשתה עריכה לשונית בסיפורים עצמם, זאת על מנת לשמור על רוח הסיפור העממי. בל נשכח כי כוחו של המספר העממי, באתנחתות שהוא עושה בסיפור, בג'סטות ובחזרה על מילים.

 מרבית סיפוריו נשלחו  לארכיון הסיפור הישראלי על שם דוב נוי באוניברסיטת חיפה.