עמוד הבית » סיפורים » פתגמים » פתגמי בעלי חיים

פתגמי בעלי חיים

בעלי החיים והתכונות שאנו מייחסים להם מהווים את חומר הגלם עליו מושתת הפתגם. החמור עקשן, האריה גיבור, השועל ערום, בנחש אין אמון וכן הלאה.