סיפורים נוספים:


 

עמוד הבית » סיפורים » סיפורי החודש

סיפורי החודש

בתיקייה זו נביא את הסיפורים החדשים מדי חודש בחודשו. בכך נקל על הגולשים הוותיקים ונפנה אותם ישירות לסיפורים החדשים מדי חודש. כמובן שהפעילות תהיה גם בתחום הסיפור המתועד הן בקול והן בצילום. בשלב מאוחר יותר ישובצו הסיפורים במדורים השונים על פי הנושא המרכזי בכל סיפור.