סיפורים נוספים:


 
פרופסור יהושע בן אריה רושם עדות משלום עזרא והרב ישראל גליס