סיפורים נוספים:


 

עמוד הבית » סיפורים » פינת הזכרונות

פינת הזכרונות

במשך הזמן התחיל להצטבר באתר הסיפורים חומר סיפורי הניתן להגדירו כזכרונות אישיים. מאחר והנושא נראה לנו חשוב גם מבחינה תיעודית וגם מבחינה סיפורית ובודאי מבחינות רבות אחרות, מצאנו לנכון לשבץ פינה חשובה זו, באתר הסיפורים שלנו ולרכז בתוכה את החומר המתאים לפינה זו.