סיפורים נוספים:


 
בית הכנסת 'קהילת ישראל' בסאו פאולו

עמוד הבית » סיפורים » תחום כתיבה ומחקר » תיקיית סיפורי משה בן יקר

תיקיית סיפורי משה בן יקר

בתיקייה זו נרכז את כל סיפוריו של משה בן יקר. סיפוריו מלאי נוסטלגיה וגעגוע לימי ילדותו בארץ. כיום משה בן יקר מתגורר בסאו פאולו שבברזיל.
 
בן יקר ופיינרוגם הפעם מביא לנו הרושם והמספר משה בן יקר אנקדוטה מעניינת על מפגש ראשוני בין אביו לבין פקיד מחלקת ההגירה שבברזיל. הסיפור נסב על שם המשפחה המשותף לשניהם.
 
ממשה ועד משה לא קם כמשההפעם מביא לנו המספר והרושם משה בן יקר סיפור שהוא מפגש עם חבר ילדות בשכונת נחלת ציון בירושלים, אלא שהמפגש מתרחש בסאו פאולו שבברזיל עשרות שנים מאוחר יותר.
 
נדרים ונדבותהגולש משה בן יקר שלח לנו את הסיפור המיוחד הזה. לצערנו אין בידינו מידע נוסף כרגע על המספר. מדרך הסיפור עולה הארומה הלשונית של הלשון הספרדית הירושלמית של התקופה. ( לשון חכמים ומטבעות לשון בלדינו )
 
יצמח שלום רב מארציגם כאן אנו זוכים לקבל עוד סיפור מרתק שמביא לנו הגולש משה בן יקר החי כיום במדינת סאו פאולו שבברזיל. הרושם משה בן יקר מעיר שהסיפור סופר כנראה על ידי הדרשן ר' שמואל פדרו.
 
נקדישך ונעריצךהמספר והמתעד משה בן יקר שלח לנו סיפור שתיעד מפי ידידו מר קסטל. נשמח אם אחד הגולשים מכיר את הנעימה המקורית ויואיל לשלוח לנו אותה כמייל קולי על מנת לשבצה בסיפור. יש לשים לב להערה בהקשר זה המופיעה בסוף ה...
 
|