סיפורי עדות

במקבץ התחלתי זה, תיעדתי סיפורים אחדים מתוך תקווה שבמשך הזמן ילך המאגר ויגדל. העדות הראשונות המוצאות ביטוי בסיפוריהן כאן הם עדת יהודי אתיופיה, אחינו ביתא ישראל וכן יהדות תימן.


 
|