פתגמים

בתיקייה זו ננסה לבחון את הפתגם והשמוש בו בחיי היומיום. נביא פתגמים ממקורות שונים ומפי מסרנים שונים. נשאף להביא את הפתגם בקולו של הדובר ובמידת האפשר אף בתיעוד בוידיאו על מנת שנחוש ככל האפשר את חיות הפתגם.