התרנגול המרדים

נכתב על ידי: אורה בן ארצי

מספרת אורה בן ארצי:

לשכנים שלנו היה תרנגול, התרנגול הזה היה צרוד והיה מתחיל לקרוא. ארבע לפנות בוקר קו...קו... ק נתקע לו בגרון. נח קצת, קו..קוק..קו.. נתקע לו בגרון, נח קצת.

אותו זמן, אותה תקופה, אימא שלי גרה איתנו. אימא שלי היתה מתעוררת מהקוקו הראשון הזה. והייתה שוכבת במתח מפני שקו..קו.. סוף סוף תוציא את הקוקוריקו סוף סוף, תוציא כבר את הקוקוריקו ואחרי עשר פעמים הוא היה מצליח להגיד כבר את הקוקוריקו ואימא שלי הייתה חוזרת לישון.

© כל הזכויות שמורות
כ' כסלו, תש"ע. 7.12.09
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|