התרנגולות

חפש את הביצה

נכתב על ידי: ג'אבר אבו פרג'

איש בא בימים והימים היטיבו איתו, נעשה אמיד בזכות כמה מאות תרנגולות מטילי ביצים. התרנגולות הסתובבו חופשי בחלקת האדמה שנקנתה על ידו לאחר שחסך במשך שנים רבות מהמעות שקיבל תמורת ביצים שמכר בשוק. כדי להטיב עם התרנגולות שהיו סיבת עושרו.
כל בוקר שחרר אותן מהלול והתהלכו חופשיות בחלקת האדמה שקנה. ומשיצאו, אספו שלושת ילדיו את הביצים מהלול בעזרת כמה פועלים שעבדו איתם. כל יום אותה כמות של ביצים. בו ביום נלקחו לשוק ונמכרו לסיטונאי. כך במשך שנים.

גדלו הילדים וחשב האב להעביר לידיהם את ניהול ה"חווה". ואכן כך עשה. ישב לו האב בביתו לזכות בשלוות אחרית ימיו. חזרו הילדים בערב ושואל אותם הזקן קורות אותו יום. עונה הבכור שהכול בסדר והשני מראה לו פדיון אותו יום ממכירת הביצים, והנה עינו החדה מגלה מחסור בפדיון.

"ביצה אחת חסרה אבא יקר" אומר הצעיר בבנים.
"חפשו את הביצה " אומר אביהם.
למחרת בערב יושבים סביב שולחן הסעודה, והצעיר לוחש לאביו, "היום חסרות שתי ביצים"
" חפשו את הביצה" אומר האב.,"חפשו את הביצה " חוזר ואומר.
עבר שבוע ושוב פולט אחד הילדים שחסרות עשר ביצים.
" חפשו את הביצה " מפציר האב בכעס.
 
"כנראה שאבינו בא בימים ודעתו לא כתמול שלשום" מלחששים בניו. " מה לחפש ביצה ולנו מאות ביצים". עובר חודש, וכבר חסר במניין עשרות ביצים והפדיון מצטמק.
והאב בשלו " חפשו את הביצה " אומר, דורש.
" כנראה נטרפה עליו דעתו של אבינו היקר, יותר לא נגיד לו על מחסור בביצים" אמרו ביניהם .

כעבור שנה, באים הילדים לאביהם, פניהם נפולות, בגמגום ובושה, מודיעים שהעסק כשל ואפילו חייבים הם לפועלים שכר עמלם.

מביט בהם אביהם ואומר : " לו חיפשתם את הביצה הראשונה לאן נעלמה, הייתם עוצרים את המפלה ומצילים את כל העסק .

שימו לב לביצה
© כל הזכויות שמורות
ז', ניסן, תשע"א. 11.4.11
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|