שער ספרו של דרויאנוב

האיש שלא ידע לחתום

נכתב על ידי: אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב

אחד מן העיירה, שכלתה לו פרנסתו, נמלך ושינה מקומו ויצא לכרך גדול. ביקש להיות שם שמש ב"מניין" קטן ולא עלתה בידו, משום שלא היה בקי בכתב ולא ידע לרשום סדר העליות וחשבון הנדרים והנדבות. ראה שאין לו תקנה ונעשה רוכל: תלה לו ארגז מלפניו והתחיל מחזיר על הקסרקטין שבכרך ומוכר לחיילים ולקצינים סיגריות וגפרורים וכדומה.
לימים הטיל הקדוש-ברוך-הוא מלחמה גדולה בעולם ואותו רוכל עלה לעושר. תחילה החליף ארגזו בחנות, אחר-כך החליף חנותו במחסן, ולסוף נעשה קבלן והיה משביר למלכות צורכי-החזית. וכשהגיע שעתו לחתום על קבלנות של מאות-אלפים, טבל אגודלו בדיו והניחו על הנייר לשם סימן. תמה הגנרל העומד מצד המלכות ואמר לו:
אדוני קבלן, מפני מה אין אתה חותם כדרך שבני-אדם חותמים?
השיב הקבלן:
כתב לא למד עבדך מימיו.
שרק הגנרל בשפתיו מחמת פליאה ואמר:
אם כשאינך יודע כתיבה וחתימה הגעת לכך, למה היית מגיע אילו ידעת!
החזיר לו הקבלן:
יהי שם ה' מבורך שאיני יודע. אילו ידעתי כתיבה וחתימה, הייתי מגיע – עד כדי להיות שמש ב"מניין" הקטן.
 

בית הכנסת בית אל ברובע היהודי
© כל הזכויות שמורות
אור ליום ו', כ"ו, אדר, ב', תשע"א. 1.4.11
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|