עטיפת השער עוצבה על ידי שירה שכטר. ד'מות היהודי והערבי מאותו גזע.

עמוד הבית » סיפורים » ספרים » ספרים » מעשה האדמה ושני השכנים

מעשה האדמה ושני השכנים

הכל החל לפני שנים רבות. יהודים וערבים חיו יחד בחבל הלבנון, בעיירה חצבייה, בשפרעם, פקיעין וצפת. " מעשה האדמה ושני השכנים ", מביא תמונות בראשית מעולם התיישבותם של הפלחים הערבים והאיכרים היהודים העובדים זה לצד זה על אדמת הקודש.

היו אלה לילות הווי של מספרי סיפורים יהודים וערבים והשפה מתובלת ברית, יידיש וערבית כמקשה אחת.

הקמת המושבות הגליליות החלה בשנת 1878, תחת עינו הפקוחה של הסולטאן התורכי עבדול חמיד ירום הודו, שליט הממלכה העות'מנית.

מאה שנים מאוחר יותר מגיע הלך זר למקום ומביא עמו את רעיון הציעוד והשיחזור.

מעשה האדמה ושני השכניםסיפור זה נרשם, תועד ופורסם בספרי "מעשה האדמה ושני השכנים" בהצואת אקדמון בשנת 2002. שובץ באתר ביום ז' בתמוז, תשס"ז. 22.7.07.
מתוך המבוא לספררקע קצר המביא עמו התייחסות לנושא תיעוד הווי החיים בגלילי באיזור המושבה ראש פינה.
 
|