סיפורים נוספים:


עטר רון-סמי

עטר רון-סמי

סיפוריו של המספר והרושם המסור עטר רון-סמי מביאים את עולם ילדותו בעירק, חוויות המשפחה ואירועים רבים שעברו עליו ועל בני משפחתו בילדותו.
העלייה לארץ וסיפורי עם כפי ששמע ורשם לאורך השנים.
ערכו של חבר אמת: סמי רון-עטרסיפור זה נשלח על ידי הרושם המסור סמי רון-עטר. הסיפור שובץ באתר ב - ו' תשרי, תשס"ח. 18.9.07.
הכלב ונתח הבשרסיפור עם זה נשלח על ידי הרושם המסור: עטר רון-סמי. הסיפור מוקדש למנשה יצחקי מאור יהודה. שובץ באתר ב- יט', חשון, תשס"ט. 17.11.08.
הזאב והעורבסיפור זה שובץ באתר ב - יג', חשון, תשס"ח. 11.11.08נשלח על ידי הרושם המסור עטר רון-סמי. את הסיפור שמע הרושם מאביו ז"ל.
תרנגולת שהטילה ביצי זהב מאת עטר רון-סמי.עוד אחד מסיפורי העם של יהדות עירק שנשלח אלינו על ידי הרושם עטר רון-סמי. הסיפור שובץ באתר ב - כא', טבת, תשס"ח. 30.12.07.
רצח שבעת היהודים הקדושיםזהו סיפור על משפחת אבי ז"ל כפי ששמעתיו מפיו בכל מיני הזדמנויות וכן פורסם בספר גולים וגאולים - יהדות בבל. חלק רביעי. היהודים בעיר חילה וסביבותיה מאת המחבר דוד מועלם. הסיפור נשלח על ידי עטר רמי-רון ועוד...
האב ובניו. מאת: עטר רון-סמי.סיפור המביא עמו את עוצמת האחדות. נשלח על ידי הרושם עטר רון-סמי. שובץ באתר ב- 24.8.07.י' אלול, תשס"ז.
האם יורדים מלאכים אלינו?סיפור זה שובץ במדור חגים כי הוא נכתב בהקשר לראש השנה ולקראת ערב ראש השנה תשס"ח. הוא נשלח אלינו על ידי הרושם המסור עטר (רון) סמי. הסיפור שובץ באתר ב-כא', אלול, תשס"ז. 4.9.07.
המלך שאהב מלחסיפור זה נשלח אלינו על ידי הרושם המסור עטר רון-סמי. הסיפור שובץ באתר בז' אלול, תשס"ז. 21.8.07.
 
|