סיפורים נוספים:


המספר מיכה תמיר

מיכה תמיר

שתי תמונות מסבא. מאת: מיכה תמיר.המספר מביא בזכרונותיו את דמותו של סבא כפי שהוא זוכר אותו בילדותו בקיבוץ.
הנשיקהסיפור זה נשלח על ידי הרושם המסור מיכה תמיר ושובץ באתר ב - 2.11.08
פינוי ילדי אשדות יעקב במלחמת השחרורסיפור השופך אור מנקודת מבט אישית של המספר על חווית הפינוי כילד מאשדות יעקב במלחמת השחרור. הסיפור נשלח על ידי הרושם המסור מיכה תמיר ושובץ באתר ב - יח', אלול, תשס"ח. 18.9.08.
חדר האוכל בקיבוץ: מיכה תמיר.סיפור זה מביא לנו את תמונת חדר האוכל בישראל הישנה שלח פעם. מיכה תמיר בן קיבוץ אשדות יעקוב מיטיב להביא בפנינו את האווירה ואף צירף מילון מונחים הקשורים בחווית האכילה בחדר האוכל המשותף בקיבוץ. הסיפור שוב...
ההמלטה הראשונה: שלח מיכה תמיר.סיפור מיוחד זה נשלח אלינו על ידי הרושם המסור מיכה תמיר. הוא מציין ואני מצטט היגיע לידי כתב יד של חבר אשדות מאוחד - דודיק גולדשמיט - 80. דודיק מהמחזור הראשון של בני המשק שנולדו עוד בגשר הישנה. סביב יוב...
סיפור תמים ממלחמת השחרור: מיכה תמיר.סיפור זה נשלח על ידי הרושם והמתעד מיכה תמיר בן קיבוץ אשדות יעקוב. הסיפור נרשם מפי מרים גבעול אחת הלוחמות ושובץ באתר בכג' שבט, תשס"ח. 30.1.08.
הטיול לעדסיה. נשלח על ידי מיכה תמיר. סיפור מיוחד זה נשלח אלינו על ידי הרושם המסור מיכה ,תמיר. הוא מציין ואני מצטט "היגיע לידי כתב יד של חבר אשדות מאוחד - דודיק גולדשמיט - 80. דודיק מהמחזור הראשון של בני המשק שנולדו עוד בגשר הישנה. סביב י...
הגרמופון. 1934: מאת מיכה תמירסיפור הגרמופון מביא תמונה מעולמו של הקיבוץ בראשית דרכו בארץ. התמימות ותחושת היחד זה מול זה כאשר ה"אני" הפרטי באמצע. הסיפור נשלח על ידי הרושם והמתעד מיכה תמיר. הסיפור שובץ באתר ב- כא', שבט, תשס"ח. 28.1...
טומבק החמור וקפריסין הפרד: כתב מיכה תמירסיפור המביא את הווי החיים מן העבודה פעם בקיבוץ ובמושב בארצנו הקטנטונת כאשר בעלי החיים כמו החמור, הפרד והסוס היו חלק בלתי נפרד מנוף העבודה של ילדותינו. הסיפור נשלח אלינו על ידי הרושם מיכה תמיר. הסיפור ...
 
|