תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

לך לאומן שעשני

מתוך הסיפור אנו  למדים לקבל ולכבד כל אדם כעצמנו הסיפור מובא במלואו מן המקורות מסכ...
 
|