תוצאות חיפוש

מילת חיפוש:


התקבלה תוצאה אחת:

והדרת פני זקן.

סיפור זה תועד בבית הכנסת על שם הרב נתן דויטש בבני ברק ב ערב ז חשוון תש" ע 24 10 0...
 
|