שער הספר איש צדיק היה'

הביקור אצל הרבי מלובביץ וסיפורי הרב אריה לוין.

נכתב על ידי: יהודה עצבה, מפי הרב שמחה רז.

מספר: ר' שמחה רז:

זכיתי להיות למעלה ממאתיים פעם במחיצתו של רייב אריה. החל מגיל שתים עשרה עד פטירתו, במרוצת הזמן למעלה ממאתיים פעם, למעלה ממאתים פעם שביקרתי אצלו והוקסמתי מהאישיות שלו. כשהוא נפטר כתבתי מאמר אז  ב'פנים אל פנים' של הרב שמואל הכהן אבידור, כתבתי מאמר עליו. סיפור מעניין מה שאני הולך לספר לך עליו.
עמדתי לנסוע לארצות הברית לניו יורק, לכנס של קרן הזיכרון לתרבות יהודית זה היה צריך להיות לארבעה ימים. עניין אותי להכיר את הרב מלובביץ', אני לא חסיד של הרב מלובביץ'. כתבתי למזכירות של הרבי שאני מגיע בסך הכל לארבעה ימים, אם אפשר לקבוע לי פגישה ביחידות עם הרבי. אמרו לי כן במוצאי שבת בשתיים וחצי בלילה.

זה היה בשנת 1970. אני נכנס, הרבי היה אז במלוא איתנו, מקבל אותי מיד בכניסה. אני מציג את עצמי 'שמחה רז'
אומר: שמחה רז, קראתי מאמר ב'פנים אל פנים' שמחה רז, על הרב אריה לוין אולי זה אתה? אני אומר לו: כן. אמר : אולי הוא השאיר גם דברי תורה? אז עוד לא ידעתי שהוא כתב חידושי תורה.
אמרתי לו: אבל חז"ל אומרים שהניפרד מעל חבירו, אל יפרד אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו. אנחנו זוכרים את רייב אריה, זו תורה מהלכת והבאתי לו כל מיני אמרות של רייב אריה ששמעתי וכד'.

דיברנו איזה רבע שעה בעמידה ליד הדלת ואז הוא אומר לי: בוא נשב. הוא יושב כאן, אני יושב כאן והוא מבקש: ספר לי על רייב אריה. חלפה שעה, בזמן שקבעו לי עשר דקות. בא המזכיר ורומז לי ללכת. אמרתי לרבי: תסלח לי אני מרגיש מאוד לא נוח, אמרו לי עשר דקות וכבר אני יושב שעה. אומר למזכיר: תנח לו אני ביקשתי ממנו שיישאר.
והוא יוצא המזכיר. מתכופף אלי הרבי, עוד לא היה לי דבר כזה בחיים. - יש לך עוד סיפור בשבילי? יש לך עוד סיפור? כמו ילד קטן.
אני מדבר וכבר עברו שעתיים, אני מספר סיפורים לרבי מלובביץ' על רייב אריה. אנשים מכל קצווי תבל מחכים. קבעו לי עשר דקות, חלפה שעה שניה, בא המזכיר, אסון כזה עוד לא קרה להם, אחד נכנס ולא יוצא.
עומד מאחורי לקח מפתחות, התחיל מגרד לי עם המפתחות בגב, שעתיים. אני אומר לו: מאוד לא נוח לי. והרבי אומר למזכיר: הנח לו אני ביקשתי שיישאר.
הוא יוצא והרבי מתכופף אלי כמו ילד קטן ואז הוא אמר לי: אתה יודע סיפורי צדיקים צריך לפרסם.

הרבי מלובביץ'
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק, טו' בשבט, תש"ע. 30.1.2010
הוספת תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
כתובת זאת לא תוצג באתר
כותרת:
תוכן: 
|